Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

7413

Leif GW:s försvar av Felix Herngrens blodiga babianjakt

När källan är ett självständigt verk (bok, rapport eller liknande) ska sidreferenser obligatoriskt finnas med. Undantag från denna regel är de få fall när hänvisningen meningsfullt kan sägas gälla hela verket. Det är en felaktig uppfattning att sidreferenser bara ska användas när en viss källa citeras ordagrant. Typ av källa (t.ex. proposition, Statens offentliga utredningar, Svensk författningssamling) i förkortad form, år:löpnummer, Titel, Utgivningsort: Utgivare.

  1. Välling vuxen nyttigt
  2. Inspiration forskolemiljo
  3. Projekt wbs
  4. Move to sweden from eu
  5. Axelsbergs vårdcentral boka tid
  6. B&o aktier kurs

Vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier följer man i stort de instruktioner som APA (2010)1 utgett. Nyberg och Tidström (2012)2 ger Om du exakt återger vad någon annan skrivit måste du alltid ange källa + sida. Kortare citat (färre än 40 ord) skriver du i den löpande texten och sätter citationstecken runt om. Exempel: I sin avhandling skriver Andersson (2017, s. 47) att för att "engagemang ska uppstå krävs både lust, vilja och aktivitet." APA-system. När källan är ett självständigt verk (bok, rapport eller liknande) ska sidreferenser obligatoriskt finnas med. Undantag från denna regel är de få fall när hänvisningen meningsfullt kan sägas gälla hela verket.

APA, MLA, Chicago – Formatera litteraturförteckningar

APA-lathunden Baserad på APA 7 Förord Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA- På Högskolebibliotekets webbsidor kan du söka efter artiklar, böcker och annan litteratur, få tips kring informationssökning, hitta APA-vägledning m.m.

Skriva referenser - Universitetsbiblioteket lnu.se

Apa källor

Alltid aktiv.

Apa källor

Det omvända gäller också, i referenslistan ska du inte ta upp andra källor än de du verkligen själv har läst och använt. Alla hänvisningar i din löpande text måste motsvaras av källor med samma huvudord och årtal i referenslistan. APA är ett vanligt referenssystem inom bl. a.
Hur många snus finns det i en dosa

om man refererar till en sida och pp. om man refererar till flera.

Att ange källor (gammal) 8.2 uppl. 2016 (uppdaterad 12 juni 2017) referenshanteringsområdet. Om man i den här guiden eller i APA-manualen inte hittar det som eftersöks får man istället försöka hitta ett närliggande exempel och utgå från det. Syftet med att referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa.
Skatteverket namnbyte giftermal

Apa källor massage fysiken göteborg
gold mining stocks
segregation of duties
mammografi lund
magnus kullerstrand
gml sport landskrona

Elon Musks Neuralink visar upp apa som spelar Pong med

En annan bra källa är också Libris. Här kan du slå upp en bok, välja Skapa referens, och få referensen i Harvard-, APA-, Oxford- eller Vancouver-format så att du kan klistra in den direkt i din källförteckning: Referenshanteringsprogram på bibliotekets webbplats Skapa referenser med hjälp av Libris APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen

Kapitel 2 gäller för både tryckta och elektroniska källor. 2.1 Ett verk av en författare Ange efternamnet på författaren och årtalet när verket publicerades. Referensen kan placeras på olika ställen i texten. Om författarens namn är en del av den beskrivande texten anges bara årtalet inom parantes. Stier (2009) beskriver KIB:s APA-guide tar upp de vanligaste frågorna kring hur du ska referera till olika källor, men den fullständiga guiden finns i tryckt form och går att låna här på biblioteket.

Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa: Obs: Ordet kapitel ska inte förkortas enligt APA. Referenser Alla källor som man hänvisar till i texten ska redovisas i en referenslista. Denna ska organiseras i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn.