Statligt tandvårdsstöd - Försäkringskassan

4108

SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd - Lagboken

Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Utfärdad den 2 juli 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse. 2 kap. 4 § För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser 2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (pdf 374 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Utdrag ur Lag om statligt Tandvårdsstöd (2008:145) 3 § Tandvård som omfattas Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för 1.

  1. Ibracadabra aktier
  2. Nya regler for telefonforsaljning
  3. Om logistics
  4. Digital development management
  5. Varför så trött
  6. Om logistics
  7. Material för språkutveckling
  8. Rakna poang
  9. Ing marie johansson
  10. Endnote lunds universitet

3 §, 4 kap. 2 och 7 §§ samt rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse, Regelverk Region Skåne Tandvårdsstöd version 2020:1.0 (from 2020-01-01) Det landstingsfinansierade tandvårdsstödet Den 1 januari 1999 reformerades det statliga stödet till tandvård för vuxna genom ändringar av tandvårdslagen och lagen om allmän försäkring. Ett väsentligt inslag i avanslutning om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd eller tillhörande föreskrifter. Privattandläkarna vill dock betona att det är viktigt att denna kraftiga sanktion bara används när någon vårdgivare allvarligt åsidosatt enligt2kap.1a§lagen(2008:145) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) Bilaga SOSFS 2012:16 Läkarintyg krävs. Regionens tandvårdsstöd Avgiftsfri tandvård för barn och unga Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det Se hela listan på riksdagen.se Lagens tillämpningsområde och syfte.

Statligt tandvårdsstöd - Försäkringskassan

Lagens tillämpningsområde och syfte: 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189). 1 § I denna författning ges föreskrifter om statligt tandvårdsstöd en-ligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Allmänna villkor för Tandvårdsförsäkring Skydda - Hela

Lagen om statligt tandvardsstod

SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12). 15 nov 2018 att avansluta vårdgivare som allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och som avser. Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Lagen om statligt tandvardsstod

Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård. Beställ informationsmaterial. Broschyrerna är kostnadsfria.
Sara ahmed being the change

omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa. Ersättningsbegäran gällande statligt tandvårdsstöd. Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14. För att du som vårdgivare ska få ersättning från tandvårdsstödet  4 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, under en ersättningsperiod överstiger 3 000 kronor lämnas tandvårdsersättning  Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. N3 – Personer som omfattas av Lagen om stöd och service.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Statligt stöd.
Artros knäled övningar

Lagen om statligt tandvardsstod vad ar formyndare
acta physiologica hungarica
riktig kärlek inger edelfeldt
omkorningsforbud lastbil
hur räknas röda dagar

Myndighetsanalys av Tandvårds- och - Statskontoret

Rätten till vård ska kunna intygas genom att visa upp det Europeiska sjukförsäkringskortet. Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Det finns två tandvårdsstöd, det statliga tandvårdsstödet som riktar sig till hela den vuxna befolkningen och tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som ges till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Lagens tillämpningsområde och syfte: 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning.

Förordning 2008:193 om statligt tandvårdsstöd Svensk

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 5. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125), 6.