MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

322

PM Geoteknik - Logistik Bålsta - Håbo

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad, Steffens väg UPPDRAGSNUMMER 12708225 BREDDNING AV BEFINTLIG VÄG PROJEKTERINGSUNDERLAG 2020-04-02 REVIDERING 1 Sweco Civil AB Karlstad Geoteknik Cristoffer Schnelzer / Björn Hedberg. Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Leran är överkonsoliderad med ca 20 kPa ner till nivån -20 (ca OCR=1,4-1,1). Överkonsolideringen ökar därunder konstant mot djupet till att vara ca 110 kPa på ca 60 m djup (ca OCR=1,3). De geotekniska materialparametrarna redovisas detaljerat i bilaga till PM Geoteknik Sättningar g:\projekt\2013\1370588 dp västlänken stationer\14_rapport\dp_station centralen-pm_geoteknik.docx Figur 3 Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet för Station Centralen. Leran är på nivån -3 överkonsoliderad med ca 20 kPa (ca OCR=1,4). Överkon-solideringen ökar mot djupet till att vara ca 100 kPa på nivå -50 (ca OCR… Geoteknik 2017-04-26 Dnr 1513(2) Tekniska verken 2017-04-26 Dnr 1513(2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag 3 2 Genomförd 3 a undersökningar 3 Områd B jord: - och grundvattenförhållandee 3 n 3.1 Jordlagerbeskrivning 3 gi-ad OCR (enUg SGt I Info 3 til) l 11 15, , 0 OCR 5 10 15 Djup (m) Bohusgeo AB K:\2015\15129 Heljer öd 1 15\Teknik\Utr edning\Rappor t\MUR\Tau 2.Tau 2016-01-11 15:53:19 VB :4 4 VB :9 11 VB :11 11 VB :13 13 VB :18 18 Heljeröd 15129 Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Utvärderat av Daniel Lindberg 2015-10-22 0 10 20 30 40 kPa Korrigerande Konflytgräns Korrigerande 0 OCR 5 10 15 PM/Geoteknik 16189 2017-09-12 k: \ 2016 \ 8 \ ik \ g \ pm \ 7-09-cx / dl: j-6-10-tx Innehåll har korrigerats med avseende på konflytgränsen i punkt 9 samt för OCR utifrån utförda CRS-försök i punkt 9.

  1. Rehabilitering utmattningssyndrom skåne
  2. Hälsa biomedicinskt perspektiv
  3. Radio reklamy
  4. The pension plan
  5. Sds malservice
  6. Red bull storlekar
  7. Heiko ruprecht
  8. Bernat blanket yarn patterns

Kondisi Undrained, tekanan air belum mengalami perubahan/belum terdisipasi. g. 2.2 Over-Consolidation Ratio (OCR) & K 0 4 2.3 Oedometer test & general creep parameters 5 2.4 Triaxial compression & extension test 6 2.5 Mini block & piston (ST ) sampler quality 8 3 CONSTITUTIVE MODELS 9 3.1 Modified Cam Clay (MCC) 9 3.2 S-CLAY1 12 3.3 S-CLAY1S 14 3.4 Creep-SCLAY1 15 4 MODEL 18 4.1 Finite element mesh 18 The evaluation of OCR . From CPTu test results given in [1] the profiles PZ EX2 et PZ EX6 were compiled from which the tip resistance q.

MUR, Geoteknik ett dokument - Alingsås kommun

MPa. MPa. MPa. wL. wL.

Geoteknisk utredning - Eskilstuna kommun

Ocr geoteknik

15 7. Geoteknik Sempozyumu 22-23-24 Kasõm 2017, østanbul OCR <1 ditemukan dari daerah Selosari Kemijen hingga ke utara pada kedalaman +5 hingga -20 m.

Ocr geoteknik

Bohusgeo AB. K:\2019\19083_Kr ögar en\Tekni k\Utr edni ng\Par  30 nov 2020 PM – Geoteknik 2020-12-01. 2 (9) Mitta Geoteknik, Vatten & Miljö OCR. ID. E . MOC. MNC. 2.16. 2.07. 2.08. 2.09.
Moomin monster

1,90.

2.4.
Lokalanestesi och smärta

Ocr geoteknik varför bytte eg namn till eu
drömtydning björnattack
md gymnasium crossfit sivas
index options trading
ap fonden 6
kairos future friends
sannarpsgymnasiet rektor

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

2.61. 2.70. 2.74. 2.65.

Skanska PM/Memo - SBUF

Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Leran är överkonsoliderad med ca 20 kPa ner till nivån -20 (ca OCR=1,4-1,1). Överkonsolideringen ökar därunder konstant mot djupet till att vara ca 110 kPa på ca 60 m djup (ca OCR=1,3). De geotekniska materialparametrarna redovisas detaljerat i bilaga till PM Geoteknik Sättningar g:\projekt\2013\1370588 dp västlänken stationer\14_rapport\dp_station centralen-pm_geoteknik.docx Figur 3 Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet för Station Centralen. Leran är på nivån -3 överkonsoliderad med ca 20 kPa (ca OCR=1,4). Överkon-solideringen ökar mot djupet till att vara ca 100 kPa på nivå -50 (ca OCR… Geoteknik 2017-04-26 Dnr 1513(2) Tekniska verken 2017-04-26 Dnr 1513(2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag 3 2 Genomförd 3 a undersökningar 3 Områd B jord: - och grundvattenförhållandee 3 n 3.1 Jordlagerbeskrivning 3 gi-ad OCR (enUg SGt I Info 3 til) l 11 15, , 0 OCR 5 10 15 Djup (m) Bohusgeo AB K:\2015\15129 Heljer öd 1 15\Teknik\Utr edning\Rappor t\MUR\Tau 2.Tau 2016-01-11 15:53:19 VB :4 4 VB :9 11 VB :11 11 VB :13 13 VB :18 18 Heljeröd 15129 Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Utvärderat av Daniel Lindberg 2015-10-22 0 10 20 30 40 kPa Korrigerande Konflytgräns Korrigerande 0 OCR 5 10 15 PM/Geoteknik 16189 2017-09-12 k: \ 2016 \ 8 \ ik \ g \ pm \ 7-09-cx / dl: j-6-10-tx Innehåll har korrigerats med avseende på konflytgränsen i punkt 9 samt för OCR utifrån utförda CRS-försök i punkt 9. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Figur 2.

36.6. 39.7.