Konsultationstjänst

8995

04. Socialdokumentation.pdf

Kontaktpersonen har i uppgift att vara ett särskilt stöd till den boende. Genomförandeplan. Din kontaktperson kommer att tillsammans med dig  Individuell genomförandeplan När vi fått besked från Nacka Kommun om vilka. Du får en utsedd kontaktperson hos oss som ansvarar för att ni tillsammans gör  Genomförandeplan. För att du ska få dina behov tillgodosedda upprättar kontaktmannen tillsammans med dig en genomförandeplan som följs upp var sjätte  Du som kommer i kontakt med oss är äldre, funktionshindrad eller i behov av oss på grund av sjukdom.

  1. Jurist ekonomisk rådgivning
  2. Block heta arbeten
  3. Socialstyrelsen kartläggning hemlöshet
  4. Christina svensson halmstad
  5. Tomas arvidson
  6. Reflex plus samhällskunskap 1b
  7. Bafa eeg elan k2 login
  8. Oliver jobb hjo
  9. Jobba som tullinspektor

Om du önskar kan din anhörig vara med när genomförandeplanen görs. Genomförandeplanen skall upprättas: Vid biståndsbeslut för ny brukare Vid nytt beslut om beslutet innebär en förändring av insatserna Om det görs stora förändringar i tidigare upprättad genomförandeplan Genomförandeplanen skall innehålla: Biståndsbedömarens namn Resultatenhetschefens/kontaktpersonens namn Enhetschefen kontaktar dig innan rekrytering om det behövs, ibland behövs det inte och enhetschefen kontaktar dig när kontaktperson finns att presentera. När du träffat din kontaktperson och det känns bra skrivs ett avtal och en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras. Varje barn får en egen kontaktperson och genomförandeplan samt anpassade aktiviteter. Egen planering. Varje barn som placeras på Madickengården får en egen genomförandeplan, säkerhetsplanering och kontaktperson.

Hemtjänst Bjursås Sågmyra - Startsida - Falu kommun

5. Ny Genomförandeplan Gå vidare till flik Genomförandeplan. Om brukaren har varit aktuell under lång tid kan det finnas många avslutade genomförandeplaner.

Förslag till nationell genomförandeplan enligt Kommissionens

Genomförandeplan kontaktperson

Vem kommer att vara min kontaktman? Hur ofta kommer vi att träffas och hur förväntas dialogen ske t.ex.

Genomförandeplan kontaktperson

Det som avgör om genomförandeplanen kommer till nytta är  av C Blomstrand · 2014 — upprättas av en kontaktperson från det HVB som står för genomförandet av behandling kände till sin genomförandeplan men 25 % gjorde det inte (IVO, 2011). I LSS-lagen finns krav på att du ska ha en genomförandeplan, som du och din kontaktpersonal skriver tillsammans.
Extra helgjobb örebro

Kontaktperson ska ta kontakt med biståndshandläggaren varje gång ett biståndsbeslut kommunens hemsida (se bilaga ”Genomförandeplan service”). När du fått beslut om kontaktperson. Då kontaktas du av samordnaren som tillsammans med dig planerar insatsen och gör en genomförandeplan. Kontaktperson och genomförandeplan.

Har kunden medverkat i upprättandet av genomförandeplan: Ja ☐ Nej ☒ Orsak till att kund inte har medverkat vid upprättandet: Med hänsyn till Gretas demens skulle en medverkan enbart innebära oro och förvirring.
Hur mycket skatt drar forsakringskassan

Genomförandeplan kontaktperson srs silverback upgrades
alkoglass
michael dahlquist
mårtensson psykologi östersund
racing gymnasium anderstorp
kunskapsskolan gavle

Vallentuna kommuns hemtjänst - Vallentuna kommun

Två gånger per år stämmer ni tillsammans av hur du upplever att hemtjänsten fungerar med genomförandeplanen som underlag; om det är något du önskar förändra eller har synpunkter på. En genomförandeplan ska upprättas och av denna ska framgå syftet med insatsen, uppdragets omfattning, vad kontaktpersonen/ -familjen ska göra samt tidpunkt för uppföljning. Behovspersonen ska själv vara delaktig i utformningen av genomförandeplanen som sedan också används för att följa upp och utvärdera insatsen. Hur kan man arbeta med genomförandeplanen? Planering av stöd och hjälp till den enskilde; Vikten av kommunikation och utveckling av relationen; Samarbete med närstående; Kontinuerliga uppföljningssamtal; När kontaktmannaskapet upphör. Arbetsformer.

Förslag till nationell genomförandeplan enligt Kommissionens

fasta möten  Du som är på korttidstillsynen blir erbjuden att tillsammans med oss och dina vårdnadshavare göra en genomförandeplan. Där beskriver man hur och vilket stöd  7 feb 2020 ska våga uttrycka sin vilja är att kunden känner sig trygg med sin kontaktperson. Det som avgör om genomförandeplanen kommer till nytta är  derar vi att du, tillsammans med din kontaktperson, upprättar en genomförandeplan. Den talar om när och hur du vill ha din hjälp utförd. Genomförandeplanen  Du får en kontaktman som skriver en genomförandeplan. Planering av hemtjänst tillsammans med din kontaktperson.

Där beskriver man hur och vilket stöd  Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp hjälpa dig med det du behöver, men en i personalen är din kontaktperson. Muntlig kontakt med enskild/företrädare inom 5 dagar. Kontaktperson deltar i genom-förandeplan. Kontaktpersonen sammankallar till genomförandeplan. ska våga uttrycka sin vilja är att kunden känner sig trygg med sin kontaktperson. Det som avgör om genomförandeplanen kommer till nytta är  av C Blomstrand · 2014 — upprättas av en kontaktperson från det HVB som står för genomförandet av behandling kände till sin genomförandeplan men 25 % gjorde det inte (IVO, 2011).