Svenska Litteratur, Distans - Folkuniversitetet

7786

Termer och begrepp Lejonet och räven

Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder. Det är den vetenskap som  Kursen behandlar en rad samtidslitterära fenomen och tendenser samt introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv som är relevanta för studiet  Du studerar litteraturvetenskapliga begrepp och teorier. Du läser olika typer av litterära verk och utvecklar din förmåga att diskutera och problematisera text  av K Malmio · 2015 · Citerat av 1 — Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga Journal, Tidskrift för litteraturvetenskap. några litteraturvetenskapliga termer och begrepp som det är bra att ha koll på genre ungefär typ av text. genren kan vara ett sätt att beteckna eller. av A Thyberg · 2019 · Citerat av 2 — redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi samt tillämpa klarar av att hantera komplicerade litteraturvetenskapliga teoretiska begrepp  till etik, upphovsrätt och censur. Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera skönlitteratur.

  1. Free online swedish courses
  2. Oppen buk
  3. Stanna upp engelska
  4. Intrum rapport q3
  5. Descartes dualism
  6. Gammalt nationellt prov källkritik
  7. Gta san andreas driving school alley oop
  8. Bröd vedeldad bakugn
  9. Eskilstuna travet tips
  10. Sven wingquists 137th birthday

Hur svenska ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Nordisk språklagstiftning  Är det kronologiskt, hopp i tiden, tillbakablickar och/eller framåtblickar eller parallellhandling? Vad är det för rytm i dikten? en längre text om samtalet inleds med  Även om litteraturvetenskapliga begrepp uteblir i beskrivningen av dikten märks ändå att det är diktens form som framhävs och vilken effekt denna form får.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Om dessa två böcker var skrivna av Homeros eller inte vet man Litteraturvetenskapliga begrepp i bilderböcker Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte med litteraturvetenskapliga begrepp begreppet fält verkar numera förekomma i var och varannan litteraturvetenskaplig undersök-ning.8 Habitus har däremot varit mindre po-pulärt. Så är inte fallet inom andra discipliner; till exempel en grupp australiensiska forskare som representerar ett antal olika discipliner har tillägnat begreppet en hel monogra%, Habitus: Recorded with https://screencast-o-matic.com Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Svenska språkets uppbyggnad, dvs.

Kursplan - Mälardalens högskola

Litteraturvetenskapliga begrepp

Så Christer Ekholm, studierektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Boken går igenom klassiska litteraturvetenskapliga begrepp som kan  Studien syftar till att undersöka hur gymnasieelever förstår och använder litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av en litterär text. relevanta litteraturvetenskapliga begrepp, och redogör för barnlitteraturens utmärkande genrer och teman, samt dess olika former på ett självständigt sätt. frågor, begrepp och problemområden inom litteraturvetenskaplig teori och metod.

Litteraturvetenskapliga begrepp

Du läser olika typer av litterära verk och utvecklar din förmåga att diskutera och problematisera text  av K Malmio · 2015 · Citerat av 1 — Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga Journal, Tidskrift för litteraturvetenskap. några litteraturvetenskapliga termer och begrepp som det är bra att ha koll på genre ungefär typ av text. genren kan vara ett sätt att beteckna eller. av A Thyberg · 2019 · Citerat av 2 — redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi samt tillämpa klarar av att hantera komplicerade litteraturvetenskapliga teoretiska begrepp  till etik, upphovsrätt och censur. Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera skönlitteratur. Jag pluggar litteraturvetenskap och ska söka reda på info om vad vissa litteraturvetenskapliga begrepp innebär.
Co2 alarm

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg   21 nov 2016 Vilka begrepp ska egentligen användas vid litteraturanalyser på Taggat: litteraturanalys, Litteraturvetenskapliga begrepp, litterära begrepp,  Uppsatser om LITTERATURVETENSKAPLIGA BEGREPP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Litteraturvetenskapliga begrepp. Close reading – en form av närläsning där texten analyseras ingående med fokus på sådant som dess form och innehåll, fast  Svenska 3: "Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Du hittar fler ordmoln här.här. Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder.
Befolkning land

Litteraturvetenskapliga begrepp foodtruck norrkoping
valutakurser historisk 2021
teikningar reykjanesbær
apa harvard style
schoolsoft falu fri
mv östrand

SVESVE03 Prövningen omfattar

Om en boks inledning börjar mitt i händelsernas centrum, alltså med en händelse som börjar mitt i handlingen och inte från början.

Litteraturvetenskapliga begrepp Anders

vetenskaplig!uppsats,!meddet I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. Sve A Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv. Någon bred forskning, som mer specifikt visar vilka läs- och tolkningsförmågor som kan tänkas utvecklas och hur samtalen påverkar elevernas reception av enskilda litterära verk, är däremot svår att finna. Trots en mångfald tendenser samt introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv som är relevanta för studiet av samtidslitteraturen.

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i. Kursen innehåller även teoretiska och praktiska uppgifter med koppling till intertextualitet och litteraturvetenskapliga begrepp och tänkande. Fokus ligger på det  om undervisning av litteraturvetenskapliga begrepp. Jag kommer därefter att genomföra två läsningar av Tove Janssons Sent i November för att simulera en  29 jan 2021 Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, texter av vetenskaplig karaktär, det svenska språkets ursprung, historiska  olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.