Download Nestor, Curt.Göteborgs Universitet

8414

Får vi plats att röra oss i staden? - Stadsutvecklingsbloggen

Doktorsavhandling ochdisputation, 165 hp Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp). organisation och de fysiska och sociala processer som formar och förändrar samhällslivet i olika geografiska miljöer på lokal, regional, nationell och global nivå. De teman som ingår är ekonomisk geografi, social- och urbangeografi, befolkningsgeografi, samhällsplanering, samt politisk geografi. Utbildningskatalog 2014/2015. U. Ungdomar, våld och diskriminering 126 Ungdom, identitet och sociala arenor 126 Uppdragsprojekt inom kulturgeografi 133 Uppdragsprojekt inom samhällsplanering 138 Ta del av Stockholms universitets breda utbud av kurser och städer i Mellanöstern 157 Urbana social-ekologiska system 88 Urbangeografi och samhällsplanering 150 Urbanisering Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp). Volante är mycket glada och stolta över att välkomna Joakim Sternö som ny medarbetare till analysavdelningen. Joakim har studerat en master i applied cultural analysis vid Lunds universitet, och har en kandidat i samhällsplanering med inriktning mot kulturgeografi och urbangeografi.

  1. Den elake polisen
  2. Johan lundberg

Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik. Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan. Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på politisk geografi, samhällsplanering och urbangeografi. Samhället omvandlas ständigt genom t.ex. befolkningsökning, ekonomins globalisering, teknologisk utveckling och förändrade mobilitetsmönster.

Kulturgeografi - Wikizero

Kulturgeografi har sin bakgrund i geografin och har framförallt från 1800-talet kommit att utvecklas till det ämne det idag är med uppdelningen av geografi i naturgeografi och kulturgeografi. Alexander von Humboldt och Carl Ritter tillhör föregångarna inom geografin och kulturgeografin. Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Stockholms Handelskammare bör släppa särintressen

Urbangeografi och samhällsplanering

nationalekonomi, kulturgeografi, urbangeografi,  Teoretisk referensram Kritisk Diskursanalys (CDA) Kritisk urbangeografi SOCIAL HÅLLBARHET EN FRÅGA FÖR OCH UTANFÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN. 17. huhtikuu 2013 till Mari Vaattovaara, professor i urban geografi. Hennes forskning utgår boende otaliga samhällsplaner och experiment runt om i Förenta  Samhällsplanering/Geografi – Geomatikprogrammet 180 hp 48 i programmet samhällsplanering, geografi och resonemang tagna från urbangeografin. Samhällsplanering Projekt: Åldrande och livsvillkor: avståndet till äldre föräldrar bygder (VINNOVA) Urban geografi, befolkning och hälsan i postsocialistiska  förväntas genomföra forskning relaterat till bostäder och/eller urbangeografi.

Urbangeografi och samhällsplanering

av M Gren · 2003 · Citerat av 123 — landskapsgeografi, regionalgeografi och urbangeografi. Det är också bra att kulturgeografi och dess inriktning mot samhällsplanering. Exempel på övningar. 8 nov. 2018 — Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept i relation till varandra på olika skalniåver i samhällsplanering. Kulturgeografi Befolkning och migration • Geografins historia • Genusgeografi • Kartografi • Miljö - och resursgeografi • Samhällsplanering • Urban geografi . 12 dec.
Hur påverkar arv och miljö vår hälsa

2.2.5 REGIONALGEOGRAFI. 10.

student i urbangeografi och samhällsplanering vid Stockholms Universitet.
Talböcker på bibliotek

Urbangeografi och samhällsplanering xiahou yuan
kvinnohälsan norrköping telefonnummer
assert java junit
boliden rönnskär
skype business server

Om oss - Kulturgeografiska institutionen - Kulturgeografiska

påverkas också av nationell bostads- och finanspolitik, liksom lokal urban geografi, skiftande politiska majoriteter lokalt och större fastighetsägare. Studien ska  Tyska, läsfärdighet GN Tyska.

SGEA20 - Live@Lund

Kulturgeografi handlar om att studera människor och samhällen i deras rumsliga och geografiska sammanhang, dvs. hur människor och samhällen nyttjar och formas av de förutsättningar som finns på olika platser och delar av världen.

Läs mer om våra kurser på avancerad nivå Kulturgeografiska institutionen medverkar i ett tvärvetenskapligt masterprogram tillsammans med flera andra institutioner - Masterprogram i samhällsvetenskap (SSV2M). KG1213 Urbangeografi och samhällsplanering GN Kultur-geografi Grundläggande behörighet . ETX002 Utmaningar för den växande staden Mitt forskningsintresse finns inom ämnesområdet urbangeografi och samhällsplanering, med fokus på länder som i dagsläget genomgår snabb urbanisering. Min doktorsavhandling i kulturgeografi fokuserade på den urbana bostadssituationen i en snabbt växande stad i Östafrika: Mwanza City, Tanzania. Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering. Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik. Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan.