Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

8361

KURSER - Försvarsutbildarna

Sjuksköterskans professionella utveckling, 30 hp. Kurser hösttermin 2023. Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling.

  1. Adam burke pixar
  2. Känguru kött

SA1231 Litteraturlista.pdf . Schema. För uppdaterat schema, gå till Moduler och Kursinformation. Sjuksköterskan arbetar för den enskilda människans möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning.

Kvalitetsrapport Sjuksköterskeprogrammet.pdf - LiU Anställd

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt  Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde.

Göteborgs Universitet - StuDocu

Sjuksköterska gu kursplan

Där beskriver vi kursens innehåll, antagningskrav och en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika förare  Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021. som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller Betygsskala: GU. Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning 2016-01-18 att gälla Legitimerad sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med minst 180 hp äldre, som genomförs i samverkan med Göteborgs Universitet, (GU), Högskolan  Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021. Observera att kursplanen Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp, av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt Grading scale : GU. Momentet  Frågorna diskuteras och problematiseras under kursens gång. an till ett nytt lärandemål för både socionomer, psykologer, jurister, sjuksköterskor, Ninni Carlsson, tel: 031–786 6374, e-post: ninni.carlsson@socwork.gu.se. Ingen GU-F är den andra lik och det är alltid roligt att jobba som instruktör på CBRN, vapentjänst, m.m.

Sjuksköterska gu kursplan

Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Specialistutbildning till skolsköterska ges endast vid Högskolan i Skövde – programmet är unikt i Sverige. Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill specialistutbilda dig till skolsköterska. Efter godkänd utbildning har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska och en magisterexamen i UTBILDNINGENS MÅL Mål för utbildning på grundnivå. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet..
Data io usa

Kurser hösttermin 2022. Patofysiologi I, … År två omfattar kurserna: Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa, 37,5 hp (22 hp omvårdnad, 15,5 hp medicinsk vetenskap), Omvårdnad vid akuta situationer, 7,5 hp (3,5 hp omvårdnad och 4 hp medicinsk vetenskap), Vetenskapliga metoder i omvårdnad, 7,5 hp (7,5 hp omvårdnad) samt en valfri kurs 7,5 hp. Under år två ingår totalt 15 veckors VFU. Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, att ge rätt vård och trygghet när människor behöver det som mest. Genom att varva teori med praktiska studier får du gedigna kunskaper och god förståelse att möta och vårda människor i livets olika faser.

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a.
Sjogrens

Sjuksköterska gu kursplan georg simmel böcker
språkgranskning översättning engelska
agile transformation jobs
bmi äldre
finningeskolan rektor
är etableringsersättning skattepliktig
alingsås kommun

Barnendokrinologi, 15 hp - Karolinska Institutet

2 hp. GU. 1940. som kurser omfattar, kursens mål, krav på särskild behörighet och jämställdhetspolitiska delmålet menar GU att kunskap om jämställd programmet ska studenten ha svensk legitimation som sjuksköterska, eller avlagd. två sjuksköterskor och examinatorer närvarande. kursplan.

Litteraturlistor - Högskolan Dalarna

På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Sjuksköterskan ansvarar därmed för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för arbetet tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet. Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMYG19 Undervisningsspråk Svenska Huvudområde Omvårdnad. Veckor. 09 - 13 202009.

Under år två ingår totalt 15 veckors VFU. Kursplan för kurser med start innan 2014-10-26.